Mahigsi na buhok ko?? Noriko Takahashiさん(@noriko_2310)が・・・